Kingův web   Komisní prodej a aukce   Geneze
  ásady pro prodej knih a jiného antikvárního zboží do komise a do aukcí neberte na lehkou váhu. Sám jsem bohužel jednou narazil a nejmenovaný antikvariát mi dluží částku ve výši mého průměrného platu. Takže vím, o čem píši.

 

Komisní prodej je vážnou věcí a proto zde vynecháme veškeré šprýmy. Nejdříve uvedeme právní základ komisního prodeje v antikvariátu.

Komisní prodej se řídí ustanoveními uvedenými v §§ 737-741 občanského zákoníku. V této normě se komisnímu prodeji říká obstarání prodeje zboží. Výrazy komise, komisionář a komitent jsou z obchodního zákoníku, který lze taky pro tento případ použít, pokud jsou obě strany podnikatelskými subjekty. Většinou však dáváme knížky do prodeje jako občané, nebudeme přeci z utržených peněz platit daně. Základem pro oboustranně úspěšný obchod je dobrá smlouva. V uvedených paragrafech zákonodárce uvádí právní rámec a proto je uvedu doslovně:

Občanský zákoník, hlava 8., oddíl třetí: Smlouva o obstarání prodeje věci
§ 737
Smlouvou o obstarání prodeje věci vznikne objednateli právo, aby obstaratel převzal od něj do prodeje svěřenou věc a učinil potřebná opatření k prodeji.
§ 738
Smlouva musí být uzavřena písemně. Musí obsahovat zejména předmět prodeje, cenu, za kterou má být předmět prodán, odměnu obstaratele za obstarání prodeje a poplatek pro případ odstoupení od smlouvy před dohodnutou dobou určenou k prodeji věci.
§ 739
(1) Obstaratel má právo na odměnu pouze, byla-li svěřená věc prodána.
(2) Objednatel má právo, aby mu obstaratel vyplatil po srážce odměny částku, za kterou věc prodal.
§ 740
Neprodá-li obstaratel věc do tří měsíců ode dne, kdy mu byla věc svěřena do prodeje, smlouva se ruší, nebylo-li mezi objednatelem a obstaratelem dohodnuto jinak. Účastníci se mohou dohodnout, že se po uplynutí stanovené doby prodá věc za nižší cenu.
§ 741
(1) Při prodeji věci svěřené do prodeje odpovídá obstaratel prodeje kupujícímu za vady prodané věci; obstaratel prodeje odpovídá i za to, že prodaná věc má vlastnosti, které obstaratel při prodeji uvedl.
(2) Jinak pro tuto odpovědnost platí obdobně ustanovení týkající se prodeje použitých věcí.

Proto je nutné při předání knihy, obrazu či jiného předmětu uzavřít písemnou smlouvu. Tato smlouva bývá v antikvariátech nahrazena tradičním formulářem, který se obvykle jmenuje Potvrzení o převzetí věci do komisního prodeje. Z první tří slov vznikla i populární antikvářská zkratka POP. Tuto zkratku můžete občas vidět napsanou v signatuře nad cenou knihy. Součástí je i číslo, které je jak jinak uvedeno na formuláři. Součástí smlouvy je i naše prohlášení, že jsme vlastníky knihy nebo že s ní máme právo disponovat.

A jsme u zásad:

 1. vždy vyžadujeme uzavření písemné smlouvy nebo POPu, nestačí nějaký paragon s razítkem
 2. vždy musí být uvedena délka trvání komisního prodeje, když není uvedena platí zákonná délka 3 měsíce.
 3. vždy musí být uvedeno, co s předmětem po uplynutí této časové lhůty.
 4. většinou se uvádí slevnění předmětu o 30-50% z původní ceny.
 5. někdy je uvedeno, že objednatel neboli komitent  po uplynutí smlouvy si předmětnou knihu vyzvedne, jinak ji obstaratel, komisionář uskladní na náklady objednatele.
 6. pozor na popis předmětu, uveďte stav, u knih stav přebalu, u grafik stav rámu, vyčíslete přílohy a pod.
 7. můžete požádat o uvedení, že předmět bude vystaven na viditelném místě nebo ve výloze prodejny, případně i na internetu.
 8. uveďte termín vyplacení prodejní ceny, nejlépe ihned po prodeji
 9. uveďte své spojení a povinnost antikváře vás o prodeji bezodkladně informovat.
 10. pozor na storno poplatky, v případě, že si svoje předměty vyzvednete dříve, tím totiž odstoupíte od smlouvy.
 11. uveďte ve smlouvě, že v případě neúspěšného prodeje vám bude kniha vrácená ve stejném stavu v jakém byla předána.
 12. je snad samozřejmé, že smlouva bude obsahovat všechny náležitosti podle obecných právních zásad pro uzavírání smluv.

Triky antikvářů, bazáristů a zastavárníků:

 1. zaměstnanec, pracující ve švarcsystému vyplní smlouvu na sebe, se svým IČem, majitel antikvariátu se pak k tomuto závazku nemá.
 2. ve smlouvě je uvedena doba prodej klidně i rok, antikvář předmět prodá a rok nám nechce vyplatit peníze, prý knihu ještě neprodal a má ji doma, jelikož ji ukazoval kupci.
 3. ve smlouvě je uvedena doba prodej klidně i rok, antikvář předmět prodá a předpokládá, že za tu dobu na komisní smlouvu zapomeneme, odstěhujeme se, ztratíme kopii smlouvy, nebo (u důchodců) zemřeme.
 4. po uplynutí 3 měsíců antikvář sleví knihu o smluvené procento a okamžitě ji naoko prodá, my však nevíme, že knihu držel zavřenou ve své kanceláři a  nikomu ji neukázal. Knihu samozřejmě koupí sám a pěkně levně.
 5. při nedokonalém popisu zboží, antikvář přednostní vydání knihy vyměnil za obyčejné nečíslované vydání.
 6. při nedokonalém popisu zarámované grafiky, galerista nechal pořídit barevnou xerokopii a vložil ji do původního rámu, majitel ji pak dal do jiného antikvariátu, kterému způsobil velkou nepříjemnost.
 7. při nedokonalém popisu bibliofilie, antikvář z ni vyndal grafické přílohy a knihu samozřejmě vrátil jako neprodanou
 8. a nakonec antikvář prodal knihy a obrazy za nižší cenu, než jaká byla uvedena ve smlouvě, hotovost si ponechal a zmizel. Je to podvod a tento antikvář byl trestně stíhán. Peníze však pak musíte vymáhat občansko-právní cestou.

Ještě dodatečně několik rad:

 1. Své knihy si chodíme pravidelně kontrolovat. Požadujeme, aby byly na dobrém viditelném místě.
 2. Hlídáme uplynutí doby a okamžitě vyzvedneme knihy, nebo prodloužíme smlouvu a odsouhlasíme sníženou cenu.
 3. Reagujeme včas na všechny podněty a indicie, že antikvář se blíží k insolvenci, a své knihy okamžitě bereme zpět.
 4. A hlavně zkušený antikvář, když věří, že se kniha nebo grafika prodá, koupí předmět za hotové a má po starostech. Komisi takovýto antikvář přijme, jenom pokud si není jistý prodejností nebo správnou cenou.
 5. Doporučuji se komisím obloukem vyhýbat a prodat raději cash. Lepší vrabec v hrsti, než-li holub na střeše.

 

Prodej v aukci:

Aukce je fenomén posledních 15 let. Pro někoho je to hra, pro někoho vášeň a pro někoho dobrý zdroj obživy. Pořádání aukcí je dost nákladná záležitost, takže zde nebývá mnoho podvodných aukčních síní. V aukcích se dobře prodává módní zboží, nejlépe po nějaké velké výstavě. Poslední velkou výstavu měli pánové Sutnar a Burian a tak se aukce zaplnily knihami, které ilustrovali nebo upravovali. Před několika lety by vám tyto knížky do aukce nevzali. Aukce jsou průhlednější než komisní prodej. Bohužel, vždy musíme čekat na termín aukce. Bývají tak 4x do roka. Pokud jsme si vědomi předností své položky (losu) jako např. intaktní stav, podpis autora, umělecká vazba, přednostní výtisk, vlepeno hledané exlibris, litografické ilustrace a pod., dáme je písemně a požadujeme, aby byly uvedeny v aukčním katalogu. Vyvolávací cena by měla být zhruba na dvou třetinách ceny obecné nebo odhadní.

Jaká jsou rizika aukčního prodeje.

 1. předmět se neprodá a vrátí se nám notně ošuntělý
 2. předmět se neprodá a propadne nám platba za uvedení v katalogu (např. Dorotheum si účtuje za fotografii předmětu. Když se prodá je fotografie zdarma).
 3. předmět se prodá za vyvolávačku, ze které si aukční síň strhne v průměru 20%, což nás nemusí uspokojit.
 4. předmět se neprodá a aukční síň je následující den prodá za vyvolávačku přímému kupci, což se nám nemusí líbit.
 5. účastníci aukce si před aukcí udělají dohodu, kdo co vydraží za vyvolávačku. To není pomluva, i já jsem se účastnil těchto dohod. Přiznám se, že jsem si v katalogu vždy vyznačil více věcí než jsem chtěl koupit a ty jsem pak vytrejdoval.
 6. náš předmět se ztratí nebo poškodí při prohlídce, většinou nám pak vyplatí částku odpovídající vyvolávací ceně.
 7. sami se aukce zúčastníme, přihazujeme i na své věci a omylem je vydražíme. Samozřejmě se toto stane pouze, když nejsme kamarádi s dražebníkem.
 8. náš předmět někdo označil za ukradený a policie jej zadržela a vy jste se dostali do křížku se zákonem. I tento příběh je skutečný, je můj.
 9. Aukční síň se dostane do platební neschopnosti a nevyplatí nám podíl na ceně. I to je ze života.

V celku bez problémů se jeví prodej na aukčních serverech. Sami si knihy nafotíme, sami si vytvoříme popis a určíme vyvolávačku, sami si je vystavíme a sami prodej zrealizujeme. Celosvětově vede server Ebay. Pozor však na jejich poplatky. Pak se prodraží platební styk a poštovné.

U nás je jediným relevantním serverem Aukro.cz. Jediným poplatkem je 4% provize z prodané knížky. Další poplatky jsou čistě fakultativní. Výhodou tohoto serveru je, že všichni účastníci aukce jsou prověřeni, tudíž by se nemělo stát, že vaši knížku vydraží jakýsi anonym.

Oprava: 1.10.2007 Aukro zavedlo poplatky i za vystavení aukce a zvedlo poplatky za zvýraznění aukce. Prodej knih se tak může prodražit a výdělek nebude tak velký. Dle znalců je teď nejvýhodnější aukční server Odklepnuto.cz.  (Poznámka Iggyho: Já bych to netvrdil, dnes Aukro jednoznačně vede, bohužel ho v kategorii antikvárních knih obsadil antikvář Maděra.)

 

řipomínky pište na e-mail: igorsumilov@seznam.cz a nestyďte se.

 


Jan Werich
náš největší herec

seifert jaroslav nobel price
Jaroslav Seifert
náš největší básník

R. A. King
zakladatel webu

 

Egon Bondy

Egon Bondy
náš undergroundový básník

Hermann Hesse

Hermann Hesse